Sluipverkeer Waalre

Algemene informatie
Datum11 februari 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 6 februari 2020, inzake sluipverkeer Waalre (36193).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-06

Bijlage(s)