Stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Algemene informatie
Datum 7 augustus 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 30 juli 2018, inzake stand van zaken invoering Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) (12749)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2018-31

Bijlage(s)