Verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat

Algemene informatie
Datum 3 september 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 29 augustus 2019, inzake verhouding ambtsgebed en beginsel scheiding kerk en staat (26031).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-35

Bijlage(s)