Buitengewone Algemene Ledenvergadering 30 november 2018

Algemene informatie
Datum 6 november 2018
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 5 november 2018, inzake uitnodiging Buitengewone Algemene Ledenvergadering (BALV) en VNG bestuurdersdag op 30 november 2018 (16058)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-44

Bijlage(s)