Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven

Algemene informatie
Datum 5 juli 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 30 juni 2016, inzake vervolg advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven (334424)

Ter informatie

Weeklijst 2016-26

Bijlage(s)