Begroting 2019 gemeente Waalre

Algemene informatie
Datum27 november 2018
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen dd. 27 november 2018, inzake toezichtbevindingen begroting 2019 gemeente Waalre (16836)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-47

Bijlage(s)