Stedelijk Gebied Eindhoven thema wonen

Algemene informatie
Datum18 juli 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 13 juli 2017, inzake Stedelijk Gebied Eindhoven met als thema wonen (378619)

Ter informatie

Weeklijst 2017-28

Bijlage(s)