Voorlopige jaarstukken 2015

Algemene informatie
Datum19 april 2016
AfzenderOmgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Toelichting

E-mail van Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 13 april 2016 inzake aanbieding voorlopige jaarstukken 2015 welke zijn vastgesteld in de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 6 april 2016 (324195)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-15

Bijlage(s)