Begroting 2016

Algemene informatie
Datum15 december 2015
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 9 december 2015, inzake goedkeuring begroting 2016 en de bijbehorende meerjarenraming 2017-2019 (308470)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2015/50

Bijlage(s)