Pleidooi voor effectueren pakket maatregelen tegengaan sluipverkeer Waalre-dorp

Algemene informatie
Datum 9 mei 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 9 mei 2019, inzake pleidooi voor effectueren pakket maatregelen tegengaan sluipverkeer Waalre-dorp (22008).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de bespreking van agendapunt 5 van de oordeelsvormende bijeenkomst van 21 mei 2019

Weeklijst 2019-19

Bijlage(s)