Consultatie winstbestemming

Algemene informatie
Datum18 juli 2017
AfzenderMetropoolregio Eindhoven (MRE)

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 13 juli 2017, inzake consultatie winstbestemming 2016 (378683)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel. Verzoek om uiterlijk 1 oktober 2017 te reageren

Weeklijst 2017-28

Bijlage(s)