Eindhoven Airport na 2019

Algemene informatie
Datum 9 oktober 2018
AfzenderWethouder M. van Schuppen, gemeente Best

Toelichting

Brief van de heer M. van Schuppen, wethouder gemeente Best, ingekomen d.d. 4 oktober 2018, inzake Bestuurlijk overleg met het Rijk over het traject Eindhoven Airport na 2019 (15148)

Ter informatie

Weeklijst 2018-40

Bijlage(s)