VBOB cliëntenondersteuning

Algemene informatie
Datum26 januari 2016
AfzenderStichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB)

Toelichting

Brief van Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), ingekomen d.d. 21 januari 2016, inzake VBOB cliëntenondersteuning (313267)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-03

Bijlage(s)