Vragen en mededelingen over projecten in Waalre

Algemene informatie
Datum 3 maart 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief inwoner Waalre, ingekomen d.d. 28 februari 2020, inzake vragen en mededelingen over projecten in de gemeente Waalre (38118).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-09

Bijlage(s)