Instemming Klimaatakkoord en moties

Algemene informatie
Datum 5 november 2019
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 4 november 2019, inzake instemming Klimaatakkoord en moties (28230).

Agendapunt 06 Buitengewone Algemene Ledenvergadering 29 november 2019.

Ter informatie

Weeklijst 2019-44

Bijlage(s)