Modelverordeningen gemeentelijke belastingen

Algemene informatie
Datum20 september 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail van VNG, ingekomen d.d. 19 september 2016, inzake wijziging modelverordeningen gemeentelijke belastingen (342900)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-37

Bijlage(s)