Jaarstukken 2019

Algemene informatie
Datum14 april 2020
AfzenderOmgevingsdienst Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, ingekomen d.d. 14 april 2020, inzake voorlopige jaarstukken 2019 (43926).

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2020-15

Bijlage(s)