Standpunt over Heijde Park

Algemene informatie
Datum12 mei 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 8 mei 2020, inzake standpunt over Heijde Park (49199).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Betrekken bij de behandeling van het voorstel in de raadsvergadering van 12 mei 2020.

Weeklijst 2020-19

Bijlage(s)