Klankbordgroep Rooische Hoeve

Algemene informatie
Datum19 april 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 14 april 2016, inzake advies klankbordgroep Rooische Hoeve (324473)

Ter informatie

Weeklijst 2016-15

Bijlage(s)