Voortgangsrapportage november 2020 en enquête Raden in Verzet

Algemene informatie
Datum 1 december 2020
AfzenderRaden in verzet

Toelichting

Van Raden in verzet, ingekomen d.d. 23 november 2020, inzake voortgangsrapportage november 2020 (102090).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-48

Bijlage(s)