Reactie Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven

Algemene informatie
Datum 8 maart 2016
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van het college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 8 maart 2016, inzake Reactie Advies Werkplaats Wonen Metropoolregio Eindhoven (318956)

Ter informatie

Weeklijst 2016-09

Bijlage(s)