Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitengebied

Algemene informatie
Datum19 juli 2016
AfzenderIVN afdeling Valkenswaard-Waalre

Toelichting

Brief van IVN afdeling Valkenswaard-Waalre, ingekomen d.d. 13 juli 2016 inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Buitgebied (336069)

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel

Weeklijst 2016-28

Bijlage(s)