Verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020

Algemene informatie
Datum20 augustus 2019
AfzenderMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 19 augustus 2019, inzake verhoging toelagen voor volksvertegenwoordigers per 1 juli 2019 en 1 januari 2020 (25710).

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-33

Bijlage(s)