Werkplaats Wonen

Algemene informatie
Datum 3 mei 2016
AfzenderMetropoolregio Eindhoven

Toelichting

Brief van Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 29 april 2016, inzake zienswijzen en vervolg advies Werkplaats Wonen (326149)

Ter informatie

Weeklijst 2016-17

Bijlage(s)