Huisvesting statushouders

Algemene informatie
Datum 1 augustus 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders, verzonden d.d. 25 juli 2017, inzake huisvesting statushouders (379921)

Ter informatie

Weeklijst 2017-30

Bijlage(s)