Verandering wegenplan

Algemene informatie
Datum30 april 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 29 april 2019, inzake verandering wegenplan (21658)

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-17

Bijlage(s)