Grootschalige woningbouw Achtereind

Algemene informatie
Datum16 februari 2021
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail inwoner Waalre, ingekomen d.d. 10 februari 2021, inzake grootschalige woningbouw Achtereind (144232).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2021-06

Bijlage(s)