Handreiking verzelfstandiging en samenwerking decentrale overheden

Algemene informatie
Datum 9 februari 2016
AfzenderMinisterie van Binnelandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Toelichting

Brief van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, ingekomen d.d. 3 februari 2016, inzake aanbieding handreiking verzelfstandiging en samenwerking bij decentrale overheden (314918)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-05

Bijlage(s)