Doorgaand verkeer (neen)

Algemene informatie
Datum 9 april 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner, ingekomen d.d. 8 april 2019, inzake Doorgaand verkeer (neen) (20919).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-14

Bijlage(s)