Besluiten Algemeen Bestuur

Algemene informatie
Datum21 februari 2017
AfzenderMetropoolregio Eindhoven (MRE)

Toelichting

E-mail Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 16 februari 2017, inzake besluiten Algemeen Bestuur van 15 februari 2017 (360609)

Voor kennisgeving aangeven

Weeklijst 2017-07

Bijlage(s)