Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten

Algemene informatie
Datum17 december 2019
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief van inwoners Waalre, ingekomen d.d. 12 december 2019, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Natuurbelevingscentrum Buiten (31279).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2019-50

Bijlage(s)