Bestuurscrisis

Algemene informatie
Datum18 augustus 2020
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

E-mail inwoners Waalre, ingekomen d.d. 12 augustus 2020, inzake bestuurscrisis (99514).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-33

Bijlage(s)