Reactie op conclusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd m.b.t. zwartboek Jeugdbescherming Brabant

Algemene informatie
Datum 5 februari 2019
AfzenderStichting (H)erken Ouderverstoting

Toelichting

Brief van Stichting (H)erken Ouderverstoting, ingekomen d.d. 5 februari 2019, inzake afschrift reactie op conclusie Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd met betrekking tot het zwartboek Jeugdbescherming Brabant (18905)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2019-05

Bijlage(s)