Technische wijzigingen CARUWO

Algemene informatie
Datum23 februari 2016
Afzender Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA)

Toelichting

Brief Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden (LOGA), ingekomen d.d. 23 februari 2016, inzake technische wijzigingen CARUWO (317041)

In handen stellen van de werkgeverscommissie griffie

Weeklijst 2016-07

Bijlage(s)