Reactie zienswijze raad Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties SGE

Algemene informatie
Datum20 februari 2018
AfzenderStedelijk Gebied Eindhoven (SGE)

Toelichting

Brief van Stedelijk Gebied Eindhoven, ingekomen d.d. 15 februari 2018, inzake reactie op zienswijze raad met betrekking tot het Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven (2657)

Ter informatie

Weeklijst 2018-07

Bijlage(s)