Begrotingscirculaire 2021

Algemene informatie
Datum 4 mei 2021
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 30 april 2021, inzake begrotingscirculaire 2021 (182743).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter informatie

Weeklijst 2021-17

Bijlage(s)