Informatiebijeenkomst ontwerp-begrotingen 2018

Algemene informatie
Datum28 februari 2017
AfzenderVeiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en GGD Brabant-Zuidoost

Toelichting

Brief van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant-Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven, ingekomen d.d. 23 februari 2017, inzake uitnodiging informatiebijeenkomst ontwerp-begrotingen 2018 (361597)

Voor kennisgeving aannemen en ingaan op de uitnodiging

Weeklijst 2017-08

Bijlage(s)