Duurzaam door Waalre

Algemene informatie
Datum26 november 2019
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

E-mail van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 25 november 2019, inzake duurzaam door Waalre (29597).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoending in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-47

Bijlage(s)