Zondagsrust

Algemene informatie
Datum 4 september 2018
AfzenderNederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagswet en zondagsrust

Toelichting

Brief van Nederlandse Vereniging tot bevordering van de Zondagsrust en de Zondagsheiliging, ingekomen d.d. 28 augustus 2018, inzake verzoek om aandacht en respect voor de Zondagswet en zondagsrust in verband met evenementen (13672)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2018-35

Bijlage(s)