Manifest

Algemene informatie
Datum31 januari 2017
AfzenderSW ondernemingsraden

Toelichting

E-mail namens de SW ondernemingsraden, ingekomen d.d. 30 januari 2017, inzake toezending manifest waarin de ondernemingsraden van de sociale werkbedrijven, aangeven wat nodig is nu deze sinds 2015 onder de Participatiewet vallen (358272)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2017-04

Bijlage(s)