Kavelruil Dommeldal de Hogt

Algemene informatie
Datum 4 december 2018
AfzenderInwoners Waalre

Toelichting

Brief van inwoners Waalre, ingekomen d.d. 28 november 2018, inzake kavelruil Dommeldal de Hogt (16941)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2018-48

Bijlage(s)