Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Algemene informatie
Datum30 juni 2020
AfzenderRegionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)

Toelichting

Brief van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe), ingekomen d.d. 25 juni 2020 inzake toekomst RHCe (76218).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2020-26

Bijlage(s)