Reactie Rijksbegroting

Algemene informatie
Datum 4 oktober 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 28 september 2016, inzake reactie op de Rijksbegroting (344312)

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2016-39

Bijlage(s)