Motie PvdA-AWB jaarverslag PlusTeam

Algemene informatie
Datum 9 mei 2017
AfzenderCollege van burgemeester en wethouder van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden 4 mei 2017, inzake motie PvdA-AWB d.d. 24 mei 2016 over het jaarverslag PlusTeam (370136)

Ter informatie

Weeklijst 2017-18

Bijlage(s)