Gemeentelijke Telecommunicatie Vaste communicatie

Algemene informatie
Datum31 mei 2016
AfzenderVereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

Toelichting

E-mail VNG, ingekomen d.d. 24 mei 2016, inzake verzoek deelname Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) Vaste Communicatie (328838)

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2016-21

Bijlage(s)