Aangepaste portefeuillehoudersverdeling

Algemene informatie
Datum 2 oktober 2018
AfzenderCollege van burgemeester en wethouders van Waalre

Toelichting

Brief van college van burgemeester en wethouders van Waalre, verzonden d.d. 2 oktober 2018, inzake aangepaste portefeuilleverdeling (14981)

Ter informatie

Weeklijst 2018-39

Bijlage(s)