Werkwijze om een suppletie-uitkering voor de opsporing en ruiming van conventionele explosieven

Algemene informatie
Datum 7 april 2020
AfzenderGemeente Beesel

Toelichting

E-mail gemeente Beesel, ingekomen d.d. 2 april 2020, inzake aanbieding afschrift brief verzonden aan Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties m.b.t. werkwijze verkrijging suppletie-uitkering voor het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog (42841).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad

Voor kennisgeving aannemen

Weeklijst 2020-14

Bijlage(s)