5G netwerk

Algemene informatie
Datum17 september 2019
AfzenderInwoner Nederland

Toelichting

E-mail inwoner Nederland, ingekomen d.d. 6 september 2019, inzake 5G netwerk (26265).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2019-37

Bijlage(s)