Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed Achtervoorde

Algemene informatie
Datum30 juni 2020
AfzenderProvincie Noord-Brabant

Toelichting

Brief van Provincie Noord-Brabant, ingekomen d.d. 24 juni 2020, inzake zienswijze ontwerpbestemmingsplan Landgoed Achtervoorde (75195).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

In handen stellen van het college ter voorbereiding van een daartoe strekkend raadsvoorstel.

Weeklijst 2020-26

Bijlage(s)