Water- en rioleringsoverlast Heuvelstraat 17

Algemene informatie
Datum 7 juli 2020
AfzenderInwoner Waalre

Toelichting

Brief van inwoner Waalre, ingekomen d.d. 2 juli 2020, inzake water- en rioleringsoverlast Heuvelstraat 17 (81531).

Brief met persoonsgegevens opgenomen op het besloten gedeelte voor de raad.

Ter afdoening in handen stellen van het college

Weeklijst 2020-27

Bijlage(s)